Göteborgs Stad - Sydväst Grundskolor

Slottsbergsskolan F och 4