Göteborgs Stad - Nordost Grundskolor

Backegårdsskolan F-6