Hedemora kommun

Vikmanshyttans skolaVikmanshyttans skola